Ħarsa ġenerali​

L-għan tal-Iskema huwa li tassisti persuni li minkejja li huma eliġibbli għal self għad-dar m'għandhomx il-likwidità meħtieġa biex iħallsu l-ħlas meħtieġ ta' 10% mal-iffirmar tal-wegħda tal-bejgħ. Waqt li l-applikant se jkun qed iħallas dan is-self personali, l-Awtorità tad-Djar se tkun qed tiffinanzja l-imgħax li jkun ġarrab fuq dan is-self matul il-perjodu kollu.

X’se tingħata

Il-Bank se jkun qed jassisti lill-applikant biex jikseb id-dar tiegħu stess biex jintuża bħala r-residenza primarja tiegħu stess. Il-Bank huwa lest li jagħti self biex ikopri kemm id-depożitu mħallas fuq il-wegħda tal-bejgħ kif ukoll il-bilanċ tal-prezz sħiħ tal-proprjetà. 

Eliġibbiltà​​

Kif tapplika​

Imla u ssottometti l-applikazzjoni online.

 

Hemm tariffa amministrattiva ta’ €20.00  li ma tingħatax lura meta tissottometti applikazzjoni.

applika