Ħarsa ġenerali​

Din l-iskema taħseb għal min qiegħed fil-kera ta' post tal-gvern u jixtieq isir sid daru. Din l-iskema tagħti l-opportunità lir-residenti ta' appartamenti jew ta' djar u ta' maisonettes tal-Awtorità tad-Djar jew id-Dipartiment tal-Proprjetà tal-Gvern biex isiru sidien u jkomplu jużaw il-proprjetà bħala r-residenza ordinarja tagħhom.

X’se tingħata

Min qiegħed fil-kera ta' post tal-Gvern jista' jixtri l-proprjetà mikrija lilu bi prezz issussidjat.

Eliġibbiltà​​

Persuna tikkwalifika biex tapplika mal-Awtorità biex tixtri appartament/dar/maisonette tal-Awtorità tad-Djar jew tal-Gvern taħt din l-iskema jekk fid-data tal-applikazzjoni tissodisfa l-kundizzjonijiet li ġejjin:-

a) L-applikant, jew mart jew zewġt l-applikant fil-każ ta' koppja mizzewġa, iridu jkunu ċittadini Maltin jew ċittadini tal-Unjoni Ewropea. Ċittadini mill-Unjoni Ewropea jridu jkunu qed jakkwistaw l-ewwel residenza f’Malta u jridu wkoll jissodisfaw il-kriterji legali kollha li jistgħu jkunu rikjesti skont il-liġi, minn xi Awtorità jew mill-uffiċċju tal-Prim Ministru. Fil-każ ta’ mizzewġin mhux separati/divorzjati, biżżejjed li parti waħda tkun Maltija jew ċittadina tal-Unjoni Ewropea;

b) Applikanti li joqogħdu ġewwa djar tal-anzjani jistgħu japplikaw sabiex jixtru r-residenza tagħhom taħt din l-iskema la darba biss wliedhom jkunu għadhom jgħixu fil-fond mikri. F’dan il-każ l-assi tal-inkwilini konoxxuti jkunu kkunsidrati għal kalkulazzjoni ta’ sussidju.

ċ) F’każ ta’ koppja miżżewġa li mhix separata legalment jew divorzjata, l-applikazzjoni għax-xiri taħt din l-iskema għandha ssir miz-zewġ persuni flimkien (in solidum).

Għat-Termini u l-Kundizzjonijiet, jekk jogħġbok agħfas hawn.

Kif tapplika​

Imla l-formola onlajn u ibgħatha.

Hemm tariffa amministrattiva ta’ €20 li ma tingħatax lura meta tissottometti applikazzjoni.

applika