Ħarsa ġenerali​

It-Taqsima tar-Reġistru tal-Istampa tinsab ġewwa d-Dipartiment tal-Informazzjoni u żżomm u taġġorna r-reġistru tal-gazzetti skont l-Att dwar l-Istampa.

Kull min hu editur ta' gazzetta għandu, fi żmien għaxart ijiem milli jsir editur, jimla l-formola tal-applikazzjoni u jgħaddiha lir-Reġistru tal-Istampa waqt li jiddikjara l-informazzjoni personali u d-dettalji tal-gazzetta. L-editur għandu jżomm lir-Reġistru tal-Istampa informat bil-post tar-residenza tiegħu u għandu jikkomunika lir-Reġistratur b'kull bidla fil-post ta' residenza tiegħu fi żmien għaxart ijiem mill-bidla. L-editur għandu jżomm lir-Reġistru tal-Istampa informat ukoll jekk ma jkunx dispost, waqt li jagħti dettalji tal-persuna li se tkun floku aġent editur matul l-assenza tiegħu, u jispeċifika d-dati.

X’se tingħata

L-informazzjoni tiġi aġġornata fir-Reġistru tal-Istampa.

Eliġibbiltà​​

Kull min hu residenti f'Malta u li għalaq it-18-il sena.

Kif tapplika​

Imla l-formola onlajn u ibgħatha.
applika