Ħarsa ġenerali​

Kull persuna jew Kumpanija li tixtieq tinnegozja jew timporta f'Malta, ikel jew materjali li jiġu f'kuntatt mal-ikel trid tkun reġistrata mal-Kummissjoni għas- is-Sigurtà fl-Ikel. Minn żmien għal żmien, in-negozjanti jistgħu jiġu spezzjonati għall-konformità tagħhom. In-negozjanti kollha għandhom jikkonformaw mar-Regolament tal-Kummerċ, 2004 L.N 315 tal-2004. Ladarba jkun irreġistrat, l-applikant jirċievi rikonoxximent bin-Numru ta’ Reġistrazzjoni tan-Negozjanti.

X’se tingħata

Wara r-reġistrazzjoni, dawn in-negozjanti jkunu inklużi fir-Reġistru tan-Negozjanti tal-Kummissjoni għas-Sigurtà fl-Ikel u jkunu jistgħu joperaw bħala Negozjant.

Eliġibbiltà​​

In-negozjanti kollha.

Kif tapplika​

Imla l-formola onlajn u ssottometti.
applika