Avviż​

 Content Editor ‭[1]‬

L-Aġe​n​​​zija​

Massimo Vella​

Kap Eżekuttiv (CEO)

Is-Sur Vella twieled f’Novembru tal-1968. Studja fl-Università ta’ Greenwich fejn iggradwa fil-Computer Science u fl-Information Systems Management fil-livell ta’ Baċellerat u Masters rispettivament.

Hekk kif għażel karriera fis-Servizz Pubbliku ta’ Malta fl-1989, is-Sur Vella assuma diversi rwoli fosthom dawk maniġerjali kif ukoll tekniċi. Fl-2012 inħatar bħala Chief Information Officer fejn mexxa proġetti bħas-simplifikazzjoni u applikazzjonijiet strateġiċi oħra f’diversi ministeri. Ikkontribwixxa f’oqsma bħall-myHealth, Electronic Exchange of Social Security Information, mServices, il-proġett Digital Tourism Platform – CONvErGE (ERDF 2.035), l-inizjattiva Government Modern Workplace Initiative u Digitisation.

Is-Sur Vella kkontribwixxa wkoll bħala membru ta’ grupp ta’ ħidma f’inizjattivi varji fosthom fl-istrateġija Mapping Tomorrow, fis-Social Media Policy, fl-istrateġija tas-Cyber Security Nazzjonali, fid-Dikjarazzjoni ta’ Tallinn u fl-istrateġija tat-Take-up tas-servizz online.

Is-Sur Vella nħatar Kap Eżekuttiv ta’ servizz.gov f’Awwissu 2020.

Kap Eżekuttiv (CEO) 

Andre Arciola

Kap tal-Operat u l-Kwalità

Is-Sur Arciola twieled fl-1982. Studja fl-Università ta’ Malta fejn iggradwa fil-qasam turistiku u fil-Management fil-livell ta’ Masters.

Beda l-karriera tiegħu fil-qasam tal-kwalità u t-taħriġ fejn għal għaxar snin ħadem fl-Awtorità Maltija tat-Turiżmu fejn nieda diversi skemi dwar il-kwalità u t-taħriġ għal din l-industrija.

Ingħaqad fl-aġenzija f’Mejju tal-2018 u sena u nofs wara nħatar Kap tal-Kwalità u t-Taħriġ.

Fil-ħin liberu tiegħu s-Sur Arciola huwa dilettant tal-football. Għal numru ta’ snin serva bħala referee kif ukoll bħala Assistent Direttur fi ħdan id-Dipartiment tar-Referees fl-Assoċjazzjoni Maltija tal-Football.

Kap tal-Standards u l-Operat 

Jesmond Sciberras

Kap tal-ICT u Branding

Is-Sur Sciberras twieled f’Diċembru 1978. Studja fl-Università ta’ Malta fejn iggradwa fl-Informatika fil-qasam tal-Edukazzjoni.

Beda l-karriera tiegħu fl-2000 bħala għalliem tax-Xjenza tal-Kompjuter u l-Informatika f’diversi skejjel sekondarji. Kien ukoll visiting lecturer fl-Università ta’ Malta.

Huwa għandu aktar minn ħmistax-il sena esperjenza fis-servizz pubbliku fejn ħadem bħala ICT Officer f’diversi ministeri u kkoordina numru ta’ inizjattivi operattivi tal-ICT kif ukoll mexxa diversi proġetti relatati mal-ICT.

Is-Sur Sciberras inħatar Kap tal-ICT u l-Branding f’April 2022 fejn flimkien mat-tim tiegħu huwa responsabbli mill-implimentazzjoni tal-istrateġija, il-programmi u l-inizjattivi tal-ICT tal-Aġenzija kif ukoll il-ħolqien u l-eżekuzzjoni ta’ kampanji ta’ branding biex isostnu l-identità tal-Aġenzija.

Kap tal-ICT u Branding 

Henry Cipriott

Kap tas-Servizzi Korporattivi u t-Taħriġ

Is-Sur Cipriott twieled f’Novembru tal-1984. Studja fl-Università ta’ Malta u dik ta’ Leicester fl-Ingilterra, fejn iggradwa fil-politika soċjali u fil-management tar-riżorsi umani fil-livell ta’ Baċellerat u Masters rispettivament.

Għandu ’l fuq minn għaxar snin esperjenza fl-amministrazzjoni u l-management tal-impjegati fis-settur pubbliku. L-esperjenza professjonali tiegħu tvarja minn tfassil ta’ policies, ippjanar strateġiku ta’ riżorsi umani, sorveljanza tal-liġi tax-xogħol, perkaċċi tal-impjegati, bilanċ bejn il-ħajja u x-xogħol, il-benessere tal-impjegat kif ukoll it-taħriġ u l-iżvilupp.

Is-Sur Cipriott inħatar Kap tas-Servizzi Korporattivi ta’ servizz.gov f’Diċembru tal-2019 fejn flimkien mat-tim tiegħu huwa responsabbli mis-servizzi korporattivi tal-aġenzija filwaqt li jassigura l-użu effettiv u effiċjenti tar-riżorsi umani u finanzjarji.

Kap tas-Servizzi u t-Taħriġ ​