Avviż​

 Content Editor ‭[1]‬

L-Aġe​n​​​zija​​​

Massimo Vella​

Kap Eżekuttiv

Is-Sur Vella twieled f’Novembru tal-1968. Studja fl-Università ta’ Greenwich fejn iggradwa fil-Computer Science u fl-Information Systems Management fil-livell ta’ Baċellerat u Masters rispettivament.

Hekk kif għażel karriera fis-Servizz Pubbliku ta’ Malta fl-1989, is-Sur Vella assuma diversi rwoli fosthom dawk maniġerjali kif ukoll tekniċi. Fl-2012 inħatar bħala Chief Information Officer fejn mexxa proġetti bħas-simplifikazzjoni u applikazzjonijiet strateġiċi oħra f’diversi Ministeri. Ikkontribwixxa f’oqsma bħall-myHealth, Electronic Exchange of Social Security Information, mServices, il-proġett Digital Tourism Platform – CONvErGE (ERDF 2.035), l-inizjattiva Government Modern Workplace Initiative u proġetti ta’ diġitalizzazzjoni.

Is-Sur Vella kkontribwixxa wkoll bħala membru ta’ grupp ta’ ħidma f’inizjattivi varji fosthom fl-istrateġija Mapping Tomorrow, fis-Social Media Policy, fl-istrateġija tas-Cyber Security Nazzjonali, fid-Dikjarazzjoni ta’ Tallinn dwar il-gvern elettroniku u fl-istrateġija dwar l-użu ta' servizzi online.

Is-Sur Vella nħatar Kap Eżekuttiv ta’ servizz.gov f’Awwissu 2020.

Kap Eżekuttiv 

Abigail Abela Cavallaro

Kap tal-Finanzi u Akkwist

Is-Sa Abigail Abela Cavallaro twieldet f’Novembru tal-1991. Hija accountant kwalifikata wara li kisbet il-Kwalifika tal-ACCA u hija membru tal-Malta Institute of Accountants.

Bdiet il-karriera tagħha fl-Accounting u s-Settur Finanzjarju fl-2012, u ħadmet f’servizzi ta’ accounting għall-klijenti, u fl-industriji tal-gaming u l-ospitalità. Issieħbet mas-servizz.gov f’Lulju 2020 bħala Maniġer Anzjana (Finanzi u Akkwist) u kienet maħtura bħala Kap (Finanzi u Għoti ta’ Kuntratti) f’Lulju tal-2023.

Flimkien mat-tim tagħha, hija responsabbli biex tiżgura l-użu l-aktar effiċjenti u effettiv tar-riżorsi finanzjarji għall-Aġenzija, f’konformità mad-direzzjoni u l-istrateġija tal-Aġenzija.

Kap tal-Finanzi u Akkwist ​

Andre Arciola

Kap tal-Operat

Is-Sur Arciola twieled fl-1982. Studja fl-Università ta’ Malta fejn iggradwa fil-qasam turistiku u fil-Management fil-livell ta’ Masters.

Beda l-karriera tiegħu fil-qasam tal-kwalità u t-taħriġ fejn għal għaxar snin ħadem fl-Awtorità Maltija tat-Turiżmu fejn nieda diversi skemi dwar il-kwalità u t-taħriġ għal din l-industrija.

Ingħaqad fl-aġenzija f’Mejju tal-2018 u sena u nofs wara nħatar Kap tal-Kwalità u t-Taħriġ.

Fil-ħin liberu tiegħu s-Sur Arciola huwa dilettant tal-football. Għal numru ta’ snin serva bħala referee kif ukoll bħala Assistent Direttur fi ħdan id-Dipartiment tar-Referees fl-Assoċjazzjoni Maltija tal-Football.

Kap tal-Operat 

Henry Cipriott

Kap tas-Servizzi Korporattivi u r-Rizorsi Umani

Is-Sur Cipriott twieled f’Novembru tal-1984. Studja fl-Università ta’ Malta u dik ta’ Leicester fl-Ingilterra, fejn iggradwa fil-politika soċjali u fil-management tar-riżorsi umani fil-livell ta’ Baċellerat u Masters rispettivament.

Għandu ’l fuq minn ħmistax il-sena esperjenza fl-amministrazzjoni u l-management tal-impjegati fis-settur pubbliku. L-esperjenza professjonali tiegħu tvarja minn tfassil ta’ policies, ippjanar strateġiku ta’ riżorsi umani, sorveljanza tal-liġi tax-xogħol, perkaċċi tal-impjegati, bilanċ bejn il-ħajja u x-xogħol, il-benessere tal-impjegat kif ukoll it-taħriġ u l-iżvilupp.

Is-Sur Cipriott inħatar Kap tas-Servizzi Korporattivi ta’ servizz.gov f’Diċembru tal-2019 fejn flimkien mat-tim tiegħu huwa responsabbli mis-servizzi korporattivi tal-aġenzija filwaqt li jassigura l-użu effettiv u effiċjenti tar-riżorsi umani.

Kap tas-Servizzi Korporattivi u r-Rizorsi Umani ​

George Dimech

Kap tar-Riċerka u Żvilupp

Is-Sur Dimech twieled fl-1971. Studja fl-Universitajiet ta’ Reading u tal-College of Estate Management fir-Renju Unit, u ta’ Malta fejn iggradwa fil-Management, Business Administration, arbitraġġ, u speċjalizza f’diversi setturi fosthom fil-kwalità u aspetti varji tal-kostruzzjoni fil-livelli ta’ Masters u Dottorat. Huwa wkoll membru chartered tar-RICS u CIArb.

Huwa għandu aktar minn 34 sena esperjenza fis-setturi pubbliċi u privati fejn ħadem bħala CEO, Managing Consultant, Managing Director, Projects u Contracts Manager, Arbitru u Quantity Surveyor f’diversi entitajiet. Huwa jikkordina diversi inizjattivi strateġiċi u proġetti tekniċi kemm lokalment u internazzjonalment. Serva wkoll bħala Senior Visiting Lecturer fl-Università, istituti tekniċi u akkademji oħra.

Is-Sur Dimech inħatar bħala l-ewwel Kap tar-Riċerka u Żvilupp tal-Aġenzija fejn flimkien mat-tim tiegħu huwa responsabbli mill-implimentazzjoni tal-istrateġija, il-programmi u l-inizjattivi relatati mal-Kwalità, User Experience u Service Design.

Kap tar-Relazzjonijiet Publiċi u l-Marketing ​

James Piscopo Bonnici

Kap tar-Relazzjonijiet Publiċi u l-Marketing

Is-Sur Piscopo Bonnici twieled f’Marzu tal-1991. Hu ggradwa mill-Università ta’ Malta b’baċellerat fl-Istudji Ewropej. Kiseb ukoll Masters fid-Diplomazija, bi speċjalizzazzjoni fuq id-diplomazija pubblika, mill-Università ta’ Lancaster fir-Renju Unit.

Hu ħadem bħala ġurnalist f’diversi kmamar tal-aħbarijiet. Mill-2014 ħadem bħala koordinatur tal-komunikazzjoni f’oqsma varji lokali, kif ukoll fil-Parlament Ewropew. Fl-2020 inħatar bħala l-ewwel direttur tal-komunikazzjoni tas-Servizz Pubbliku, fejn flimkien mat-tim tiegħu stabbilixxa l-istrutturi meħtieġa biex is-Servizz Pubbliku jsaħħaħ l-identità u l-preżenża tiegħu b’kampanji regolari.

F’Ġunju 2023, is-Sur Piscopo Bonnici ngħaqad ma’ servizz.gov bħala Kap tal-PR u Marketing.

Kap tar-Relazzjonijiet Publiċi u l-Marketing ​

Jesmond Sciberras

Kap tal-ICT

Is-Sur Sciberras twieled f’Diċembru 1978. Studja fl-Università ta’ Malta fejn iggradwa fl-Informatika fil-qasam tal-Edukazzjoni.

Beda l-karriera tiegħu fl-2000 bħala għalliem tax-Xjenza tal-Kompjuter u l-Informatika f’diversi skejjel sekondarji. Kien ukoll visiting lecturer fl-Università ta’ Malta.

Huwa għandu aktar minn ħmistax-il sena esperjenza fis-servizz pubbliku fejn ħadem bħala ICT Officer f’diversi ministeri u kkoordina numru ta’ inizjattivi operattivi tal-ICT kif ukoll mexxa diversi proġetti relatati mal-ICT.

Is-Sur Sciberras inħatar Kap tal-ICT f’April 2022 fejn flimkien mat-tim tiegħu huwa responsabbli mill-implimentazzjoni tal-istrateġija, il-programmi u l-inizjattivi tal-ICT tal-Aġenzija.

Kap tal-ICT 
​​