Avviż​

 Content Editor

L-Aġe​n​​​zija

Massimo Vella​

Kap Eżekuttiv (CEO)

Is-Sur Vella twieled f’Novembru tal-1968. Studja fl-Università ta’ Greenwich fejn iggradwa fil-Computer Science u fl-Information Systems Management fil-livell ta’ Baċellerat u Masters rispettivament.

Hekk kif għażel karriera fis-Servizz Pubbliku ta’ Malta fl-1989, is-Sur Vella assuma diversi rwoli fosthom dawk maniġerjali kif ukoll tekniċi. Fl-2012 inħatar bħala Chief Information Officer fejn mexxa proġetti bħas-simplifikazzjoni u applikazzjonijiet strateġiċi oħra f’diversi ministeri. Ikkontribwixxa f’oqsma bħall-myHealth, Electronic Exchange of Social Security Information, mServices, il-proġett Digital Tourism Platform – CONvErGE (ERDF 2.035), l-inizjattiva Government Modern Workplace Initiative u Digitisation.

Is-Sur Vella kkontribwixxa wkoll bħala membru ta’ grupp ta’ ħidma f’inizjattivi varji fosthom fl-istrateġija Mapping Tomorrow, fis-Social Media Policy, fl-istrateġija tas-Cyber Security Nazzjonali, fid-Dikjarazzjoni ta’ Tallinn u fl-istrateġija tat-Take-up tas-servizz online.

Is-Sur Vella nħatar Kap Eżekuttiv ta’ servizz.gov f’Awwissu 2020.

Kap Eżekuttiv (CEO) 

Andre Arciola

Kap tal-Standards u l-Operat

Is-Sur Arciola twieled fl-1982. Studja fl-Università ta’ Malta fejn iggradwa fil-qasam turistiku u fil-Management fil-livell ta’ Masters.

Beda l-karriera tiegħu fil-qasam tal-kwalità u t-taħriġ fejn għal għaxar snin ħadem fl-Awtorità Maltija tat-Turiżmu fejn nieda diversi skemi dwar il-kwalità u t-taħriġ għal din l-industrija.

Ingħaqad fl-aġenzija f’Mejju tal-2018 u sena u nofs wara nħatar Kap tal-Kwalità u t-Taħriġ.

Fil-ħin liberu tiegħu s-Sur Arciola huwa dilettant tal-football. Għal numru ta’ snin serva bħala referee kif ukoll bħala Assistent Direttur fi ħdan id-Dipartiment tar-Referees fl-Assoċjazzjoni Maltija tal-Football.

Kap tal-Standards u l-Operat 

Lincoln Grixti

Kap tal-ICT u Branding

Is-Sur Grixti twieled fi Frar fl-1986. Studja fl-Università ta’ Malta u dik ta’ Liverpool, fejn iggradwa fit-Teknoloġija tal-Informatika flimkien mal-Intelliġenza Artifiċjali u fl-Istudji Avvanzati tal-Kompjuter, f’livell ta’ Degree u Masters rispettivament.

Bħala persuna tat-teknoloġija, b’iktar minn ħmistax-il sena esperjenza fis-settur privat, ir-rwol tas-Sur Grixti huwa li jagħti l-ħajja lill-kunċetti permezz tat-teknoloġija. L-esperjenza professjonali tiegħu tinkludi l-formazzjoni ta’ timijiet tekniċi li flimkien joħolqu teknoloġiji kemm għas-suq lokali kif ukoll dak internazzjonali, l-iktar f’dak li għandu x’jaqsam ma’ kumpaniji start-up fl-oqsma tat-turiżmu, il-gaming, l-assigurazzjoni u l-e-commerce.

F’Diċembru tal-2019, is-Sur Grixti nħatar bħala l-Kap tal-ICT u Data ta’ servizz.gov, fejn huwa responsabbli mit-teknoloġiji meħtieġa biex iċ-ċittadin jingħata servizz ta’ eċċellenza. Huwa inkarigat ukoll mis-superviżjoni ta’ proġetti oħra fl-amministrazzjoni pubblika.

Kap tal-ICT u Branding 

Henry Cipriott

Kap tas-Servizzi Korporattivi u t-Taħriġ

Is-Sur Cipriott twieled f’Novembru tal-1984. Studja fl-Università ta’ Malta u dik ta’ Leicester fl-Ingilterra, fejn iggradwa fil-politika soċjali u fil-management tar-riżorsi umani fil-livell ta’ Baċellerat u Masters rispettivament.

Għandu ’l fuq minn għaxar snin esperjenza fl-amministrazzjoni u l-management tal-impjegati fis-settur pubbliku. L-esperjenza professjonali tiegħu tvarja minn tfassil ta’ policies, ippjanar strateġiku ta’ riżorsi umani, sorveljanza tal-liġi tax-xogħol, perkaċċi tal-impjegati, bilanċ bejn il-ħajja u x-xogħol, il-benessere tal-impjegat kif ukoll it-taħriġ u l-iżvilupp.

Is-Sur Cipriott inħatar Kap tas-Servizzi Korporattivi ta’ servizz.gov f’Diċembru tal-2019 fejn flimkien mat-tim tiegħu huwa responsabbli mis-servizzi korporattivi tal-aġenzija filwaqt li jassigura l-użu effettiv u effiċjenti tar-riżorsi umani u finanzjarji.

Kap tas-Servizzi u t-Taħriġ 

Dominic Mintoff

Kap tad-Diġitalizazzjoni u l-Kwalità

Is-Sur Mintoff iggradwa fl-inġinerija mill-Università ta’ Malta fl-1986 u bħalissa qed jistudja dwar Lean Enterprise fuq livell ta’ Master.

Hekk kif bena karriera estensiva fis-settur tal-manifattura ma’ kumpaniji multi-nazzjonali, is-Sur Mintoff iġib miegħu snin ta’ esperjenza lejn is-servizz pubbliku. Okkupa diversi karigi maniġerjali kemm f’Malta kif ukoll barra minn xtutna, u bejn l-2002 u l-2017 kien General Manager ta’ kumpanija Ġermaniża bbażata f’pajjiżna.

Is-Sur Mintoff inħatar Kap tad-Dipartiment tad-Diġitalizazzjoni ta’ servizz.gov f’Ottubru 2020 fejn huwa responsabbli għall-kordinazzjoni tal-implimentazzjoni tal-futur tas-servizzi pubbliċi, b’kollaborazzjoni ma’ msieħba strateġiċi.

Kap tad-Diġitalizazzjoni u l-Kwalità