Ħarsa ġenerali​

Il-klijent li se jagħmel xogħlijiet ta' kostruzzjoni għandu jaħtar supervisor tal-proġett skont l-Artiklu 3(1) tal-AL 88 tal-2018. Is-supervisor tal-proġett hu marbut li jibgħat notifika lill-Awtorità għas-Saħħa u s-Sigurtà fuq il-Post tax-Xogħol (OHSA) skont l-Artiklu 5 tal-istess leġiżlazzjoni meta dan hu rekwiżit legali għal-stabbilimenti li jidħlu fil-firxa tal-iskop tal-AL 88 tal-2018, fil-każ ta’ siti ta’ kostruzzjoni li fuqhom ix-xogħol ikun skedat li jdum aktar minn tletin jum tax-xogħol u li fuqhom ikun hemm jaħdmu aktar minn għoxrin ħaddiem fl-istess ħin, jew li fuqhom il-volum tax-xogħol huwa skedat li jeċċedi l-ħames mitt ġurnata xogħol ta’ persuna.

X’se tingħata

Konformità mal-obbligu legali skont ir-regolament tal-AL 88 tal-2018.

Eliġibbiltà​​

Il-klijenti huma fid-dmir li jaħtru, għal kull proġett, supervisor tal-proġett għall-istadju tad-disinn u tal-kostruzzjoni kif stipulat f’Artikolu 3(1) tal-AL 88 of 2018. Is-supervisor tal-proġett għandu jikkomunika n-notifika lil Awtorità għas-Saħħa u s-Sigurtà fuq il-post tax-Xogħol kif mitlub f’Artiklu 5 tal-istess legislazzjoni, meta x-xogħol huwa ppjanat li jdum aktar minn 30 jum tax-xogħol u fuq liema proġett aktar minn 20 ħaddiem jaħdmu simultanjament, jew li l-volum tax-xogħol huwa skedat li jeċċedi l-ħames mitt ġurnata xogħol ta' persuna.

In-notifika għandha tigi kkomunikata lill-Awtorità mill-inqas erba’ ġimgħat kalendarji qabel ma’ jibda x-xogħol fuq il-proġett.

Kif tapplika​

Imla l-formola onlajn u ibgħatha.
applika