Ħarsa ġenerali​

Applikazzjoni għal xiri ta’ garaxxijiet f’oqsma ta’ djar tal-Gvern, minflok dawk mogħtija b’titolu ta’ enfitewsi temporanju jew mogħtija b’titolu ta’ kera.

X’se tingħata

Xiri ta' garaxxijiet li huma proprjetà tal-Gvern f'oqsma ta' Djar tal-Gvern, minflok dawk mogħtija b'titolu ta' enfitewsi temporanju jew mogħtija b'titolu ta' kera ai termini t'Avviż Legali 165 tal-2018.

Eliġibbiltà​​

Inkwilini ta' garaxxijiet u utilisti li għandhom garaxx b'titolu ta' enfitewsi temporanju, liema garaxxijiet huma proprjetà tal-Gvern u jinsabu f'Oqsma tad-Djar tal-Gvern madwar Malta u Għawdex.

Kif tapplika​

Imla l-formola onlajn, u flimkien mad-dokumenti meħtieġa, ibgħatha b'imejl fuq: [email protected]
applika