Ħarsa ġenerali​

Dikjarazzjoni li turi li s-sid jew persuna awtorizzata oħra se jibqgħu f'mezzi siguri ta' trasport jew fil-perimetru tal-ajruport matul it-tranżitu tal-annimal domestiku, wara li ma jkunx sar kuntatt ma' annimali ta' speċi suxxettibbli għal rabbja.

Din il-formola għandha tiġi preżentata flimkien man-Notifika dwar il-Wasla tal-Annimali Domestiċi, għal dawk l-annimali domestiċi li se jgħaddu minn pajjiżi terzi li għandhom riskju għoli ta' rabbja.

X’se tingħata

Is-sidien ikunu konxji li f'dak il-pajjiż li se jivvjaġġaw lejh hemm każijiet ta' rabbja, sabiex b'hekk ikunu jistgħu joqgħodu aktar attenti li ma jħallux lill-annimali domestiċi tagħhom waħedhom.

Eliġibbiltà​​

Kull min hu sid ta' annimal.

Kif tapplika​

Imla l-formola onlajn u ibgħatha.

L-applikanti għandhom jipprintjaw kopja u jżommuha waqt il-moviment tal-annimal għal raġunijiet ta' verifika.
applika