Ħarsa ġenerali​

Meta tnejn jew aktar intrapriżi li qabel kienu ekonomikament indipendenti minn xulxin jingħaqdu flimkien jew intrapriża waħda jew aktar jakkwistaw il-kontroll kollu jew parti minn waħda jew aktar intrapriżi, l-intrapriża li qed takkwista l-kontroll fil-każ ta’ xiri jew il-partijiet li ser jingħaqdu jew joħolqu joint venture għandha/għandhom jibagħtu l-Formola ta’ Notifika Dwar Konċentrazzjoni qabel ma jimplimentaw il-konċentrazzjoni. Il-Formola għandha tintbagħat fi żmien 15-il ġurnata wara li jkun sar il-ftehim, jew tkun tħabbret l-offerta pubblika, jew l-akkwist ta’ kontroll konġunt.

X’se tingħata

Ġaladarba timla l-Formola u tibgħatha lill-Uffiċċju għall-Kompetizzjoni, il-konċentrazzjoni tiġi evalwata u jekk ma jirriżultax li l-konċentrazzjoni ser twassal għal tnaqqis sostanzjali tal-kompetizzjoni fis-suq Malti jew parti minnu, id-Direttur Ġenerali jiddikjara li l-konċentrazzjoni bħala waħda leġittima.

Eliġibbiltà​​

Il-Formola għandha timtela jekk il-fatturat tal-intrapriżi kkonċernati fis-sena finanzjarja ta’ qabel eċċeda l- €2,329,373.40 u kif ukoll li kull intrapriża mill-intrapriżi kkonċernati kellha fatturat f’Malta ekwivalenti ta’ mill-inqas għaxra fil-mija (10%) tal-fatturat totali tal-intrapriżi kkonċernati.

Kif tapplika​

Ipprintja u imla l-formola u ibgħatha lil:

L-Ufiċċju tal-Kompetizzjoni
L-Awtorità ta' Malta għall-Kompetizzjoni u għall-Affarijiet tal-Konsumatur
Mizzi House
Triq Nazzjonali
Blata l-Bajda ĦMR9010

Wieħed jista' japplika billi jniżżel il-formola, jimlieha u jibgħatha lill-Uffiċċju. Verżjoni oriġinali u żewġ kopji tal-formola għandhom jintbagħtu lill-Uffiċċju. Għandha titħallas is-somma ta’ €163.06 bħala dritt dwar in-notifika.

applika