Ħarsa ġenerali​

Artiklu 10 tal-Att XX tal-2011 jitlob li jitwaqqaf reġistru ta’ organizazzjonijiet mhux governattivi imwaqqfa barra minn Malta li jkunu involuti fil-promozzjoni u l-ħarsien tal-interessi tal-Maltin li jgħixu barra minn Malta. Dawk l-organizzazzjonijiet mhux governattivi li jaqgħu taħt din il-kategorija jistgħu jimlew din il-formola u jissottomettuha lill-Ministeru għall-Affarijiet Barranin u Ewropej u l-Kummerċ.

X’se tingħata

Id-dettalji personali kollha li jingħataw f’din il-formola jiġu pproċessati b’mod kunfidenzjali għall-iskopijiet speċifiċi mniżżla hawn fuq u skont l-Att dwar il-Protezzjoni tad-Data, Kapitlu 440 tal-Liġijiet tar-Repubblika ta’ Malta. L-informazzjoni personali li qed tipprovdi f’din il-formola tinżamm mill-Ministeru għall-Affarijiet Barranin u Ewropej u l-Kummerċ għal massimu ta’ tliet snin mid-data tar-reġistrazzjoni.

Eliġibbiltà​​

Organizazzjonijiet mhux governattivi mwaqqfa barra minn Malta li jkunu involuti fil-promozzjoni u l-ħarsien tal-interessi tal-Maltin li jgħixu barra minn Malta.

Kif tapplika​

Imla l-formola onlajn u ibgħatha.

Tista' wkoll tibgħat il-formola bil-posta f'dan l-indirizz:
Id-Direttorat għas-Servizzi Konsulari u lgħall-Maltin li jgħixu bBarra minn Malta
Il-Ministeru għall-Affarijiet Barranin u Ewropej u l-Kummerċ
Palazzo Parisio
Triq il-Merkanti
Il-Belt Valletta VLT 1171
Malta
Jew b'imejl fuq: [email protected]
applika