Ħarsa ġenerali​

L-iSkema ta’ Fondi għal Avvenimenti Kulturali f’Għawdex hija miżura tal-Ministeru għal Għawdex u l-Ippjanar għal attivitajiet kreattivi u artistiċi mmexxija mill-komunità f’Għawdex. Hija tipprovdi l-opportunità għall-iżvilupp ta' proġetti artistiċi mmexxija mill-komunità għall-komunità, filwaqt li tiċċelebra d-diversità kulturali. Il-fond qed ifittex li jikkofinanzja proġetti li jinkoraġġixxu parteċipazzjoni kulturali, jippromwovu t-talent lokali u jagħti spinta lill-espressjoni kreattiva tal-komunità jew l-apprezzament tal-identità tagħha.

X’se tingħata

Finanzjament biex ikopri spejjeż li joħorġu strettament mill-organizzazzjoni tal-avveniment propost.

Eliġibbiltà​​

Imla l-formola onlajn u ibgħatha.

Kif tapplika​

Applikant jista' jkun:
  1. organizzazzjoni volontarja; jew
  2. individwu indipendenti jew grupp ta' individwi; jew
  3. entitajiet; jew
  4. kunsilli lokali li jixtiequ jippreżentaw avveniment kulturali.
Fil-każijiet kollha (indikati hawn fuq), irid ikun hemm persuna ewlenija li tkun awtorizzata biex tirrappreżenta lill-organizzaturi. Din il-persuna trid tkun ċittadin Malti li jkollu indirizz permanenti f'Għawdex.
applika