Ħarsa ġenerali​

Il-membri tal-midja jinħtieġu permess biex jattendu għal attivitajiet tal-Gvern. L-Access Cards jinħarġu kull sentejn u tmiem ta' kull perjodu ta' validità, l-applikant ikollu jimla l-applikazzjoni u jibgħatha d-Dipartiment. Detenturi tal-access cards ma jirċevux awtomatikament waħda mġedda imma jkollhom jibagħtu ittra ta' referenza bħala prova li għadhom impjegati ma' u\jew jikkontribwixxu lill-organizzazzjoni tal-midja rreġistrata.

X’se tingħata

Access card safra għall-ġurnalisti, fotografi, camerapersons, eċċ. Access card ħadra għal staff tekniku bħal riggers, audiopersons, technicians, eċċ.

Eliġibbiltà​​

Il-kategoriji tal-midja li ġejjin jistgħu japplikaw għall-access card:

A) Impjegati ta’ organizzazzjonijiet tal-midja li jippubblikaw gazzetti, rivisti u pubblikazzjonijiet irreġistrati oħra.
B) Impjegati ma’ organizzazzjonijiet tal-midja li jmexxu stazzjonijiet irreġistrati tat-televiżjoni u tar-radju.

Kategoriji A u B: Ittra ta’ referenza mingħand editur irreġistrat, li tiddikjara li int impjegat ta’ midja partikulari.

Ċ) Ġurnalisti, fotografi u freelance camerapersons.
Ittra ta’ referenza mingħand editur irreġistrat, li tiddikjara li int tipprovdi aħbarijiet jew materjal ta’ ġrajjiet kurrenti biex jiġu ppubblikati jew imxandra fuq il-pubblikazzjoni jew stazzjon irreġistrat.

D) Impjegati ta’ organizzazzjonijiet tal-midja li jipprovdu aħbarijiet jew materjal ta’ ġrajjiet kurrenti biex jiġu ppubblikati jew imxandra fuq il-pubblikazzjoni jew stazzjon irreġistrat.
Ittra ta’ referenza mingħand editur irreġistrat, li tiddikjara li l-organizzazzjoni tiegħek tipprovdi aħbarijiet jew materjal ta’ ġrajjiet kurrenti biex jiġu ppubblikati jew imxandra fuq il-pubblikazzjoni jew stazzjon irreġistrat; u ittra ta’ referenza mingħand il-kap tal-organizzazzjoni tiegħek li int impjegat ta’ dik l-organizzazzjoni tal-midja partikulari.

E) Impjegati tal-organizzazzjonijiet tal-midja li jippubblikaw aħbarijiet online fuq portals lokali li ilhom jaħdmu għal 6 xhur jew aktar. Ittra li tagħti informazzjoni rigward ir-reġistratur, ir-reġistrant u l-Kuntatt amministrattiv tal-Isem tad-Domain; kif ukoll ittra ffirmata mir-Reġistratur tal-Isem tad-Domain li tiddikjara li int impjegat ta’ dik l-organizzazzjoni tal-midja partikolari.

F) Ġurnalisti, fotografi jew freelance camera persons ġodda.
Ġ) Impjegati tal-organizzazzjonijiet tal-midja li jippubblikaw aħbarijiet online fuq portals lokali ġodda.

Kategorija F u Ġ: Pass temporanju tal-midja, validu għal 3 xhur. Wara dan il-perjodu, għandha tiġi ppreżentata ittra ta’ referenza kif deskritta f’Kategorija Ċ u E rispettivament.

H) Korrispondenti lokali ta’ organizzazzjonijiet tal-midja barranin.
Ittra ta’ referenza mingħand l-editur tal-organizzazzjoni tal-midja barranija, li tiddikjara li int tipprovdi aħbarijiet u materjal ta’ ġrajjiet kurrenti biex ikun ippubblikat jew imxandar fuq il-pubblikazzjoni jew stazzjon rreġistrat.

I) Midja barranija fuq assignments lokali.
Ittra ta’ referenza ffirmata mill-editur tal-organizzazzjoni tal-midja tiegħek, li tiddikjara li inti impjegat ta’ dik l-organizzazzjoni tal-midja partikolari u li ser twettaq xogħol f’Malta, u tinkludi d-dati taż-żmien li matulu se tkun qed twettaq dan ix-xogħol. Tinħareġ Access Card Temporanja għal perjodu ta’ xogħol f’Malta ta’ inqas minn 6 xhur.

Kif tapplika​

Imla l-formola onlajn u ibgħatha.

Dokumenti meħtieġa:

i) Ittra/i ta' referenza.
ii) 2 ritratti daqs tal-passaport jew jpeg (bil-kulur).
applika