Ħarsa ġenerali​

Il-European Health Insurance Card (EHIC) hija l-passaport għal trattament mediku bla ħlas jew bi spejjeż imnaqqsa għal emerġenza li tinqala' fi sptarijiet pubbliċi meħtieġa matul żjajjar temporanji f'pajjiżi fiż-Żona Ekonomika Ewropea (EEA) u l-Iżvizzera. L-iskop tal-EHIC huwa li jħaffef id-dħul għall-kura medika matul żjara temporanja ta' detentur fi Stat Membru ieħor u biex jgħaġġel il-ħlas lura tal-ispejjeż li jkunu ntnefqu. L-EHIC hija bla ħlas u tikkumplimenta l-assigurazzjoni privata imma mhijiex sostitut għaliha. Nirrakkomandaw ħafna li persuna jkollha assigurazzjoni tas-saħħa privata. Għal aktar informazzjoni żur il-website billi tikklikkja hawn.

 

X’se tingħata

L-Entitlement Unit jipproċessa l-applikazzjoni tal-EHIC u il-klijent jirċiviha fi żmien ħamest ijiem tax-xogħol minn mindu tasal l-applikazzjonikompluta. L-EHIC tkopri kull kura li hemm bżonn fuq bażi medika skont is-sistema tal-kura tas-saħħa tal-pajjiż li persuna tkun qed iżżur. Din tinkludi kura ta' emerġenza, kura tal-maternità u kura ta' mard kroniku jew mard li kien hemm qabel.

Eliġibbiltà​​

  • Persuni li joqogħdu permanenti Malta u li għalihom tapplika l-liġi nazzjonali dwar is-Sigurtà Soċjali.
  • Ċittadini tal-Unjoni Ewropea li jkunu reġistrati bħala studenti full-time huma intitolati għall-EHIC li tkopri għall-benefiċċji neċessarji għall-kura tas-saħħa waqt il-perjodu ta’ studju. Għal aktar informazzjoni int mitlub/a tibgħatilna email fuq [email protected].
  • Applikanti li għandhom dokument validu ta’ permess ta’ residenza ta’ Malta għandhom jipprovdu biss kopja tal-istess dokument.
  • Ċittadini tal-Unjoni Ewropea f’sitwazzjoni ta’ cross-border, li għalihom Malta tkun l-istituzzjoni kompetenti tagħhom.

Kif tapplika​

Applika online billi tgħafas hawn jew niżżel il-mobile app 'MT Health Entitlement' minn Google play jew Apple Store. Din tista tiġi aċċessata ukoll mill-mobile app 'maltapps' taħt Saħħa u Kura fil-Komunita'. Ikun hemm bżonn ta' formola tal-applikazzjoni separata għal kull persuna, bl-eċċezzjoni ta' tfal taħt is-16-il sena. Il-formola tal-applikazzjoni għandha tasal għand l-Entitlement Unit tal-anqas 15-il ġurnata tax-xogħol qabel id-data tat-tluq biex tagħti żmien biex tiġi pproċessata u tasal bil-posta.

 

Tiġdid Awtomatiku tal-EHIC

Minn Marzu 2023, Il-Karta Ewropea tal-Assigurazzjoni tas-Saħħa (EHIC) qed tkun imġedda awtomatikament xahar qabel id-data li tiskadi, dan skond id-dritt tiegħek għall-kura tas-saħħa pubblika f’Malta.  L-EHIC tintbgħat bil-posta fl-indirizz residenzjali tiegħek.

 

Jekk l-EHIC tiegħek skadiet qabel Marzu 2023, inti ġentilment mitlub/a tapplika billi tikklikkja hawn.

applika