Ħarsa ġenerali​

Talba għal trasferiment b'titlu ta' emfittwit temporanju fit-termini tal-Artikolu 31 (g) (C) tal-Kapitolu 573 tal-Liġijiet ta' Malta.

X’se tingħata

Applikazzjoni biex takkwista proprjetà tal-Gvern b'enfitewsi temporanja, għall-iskop ta' proġett industrijali sinifikanti, jew għal raġunijiet umanitarji, filantropiċi, kulturali u/jew soċjali, jew għal perjodu ta' 50 sena lil bdiewa tal-bhejjem liċenzjati/reġistrati.

Eliġibbiltà​​

Kull persuna interessata li takkwista art/proprjetà tal-Gvern għal skopijiet residenzjali, offruta permezz ta' avviż pubbliku.

Kull persuna jew organizzazzjoni interessata li takkwista art/proprjetà tal-Gvern għal proġett industrijali. L-applikant għandu jissodisfa lill-Awtorità tal-Artijiet għall-benefiċċju tal-proġett għall-ekonomija ta' Malta u jispeċifika n-numru ta' impjiegi li se joħloq il-proġett.

Kull bidwi liċenzjat u/jew rreġistrat, f'liema każ l-art tal-Gvern/proprjetà tingħata għal perjodu ta' 50 sena. Kull persuna jew organizzazzjoni li titlob art/proprjetà tal-Gvern tintuża għal raġunijiet umanitarji, filantropiċi, kulturali jew soċjali.

Kif tapplika​

Imla l-formola onlajn, u flimkien mad-dokumenti meħtieġa, ibgħatha b'imejl fuq: [email protected]
applika